ALLMÄNT OM SJÖFART

MED VÄRLDEN SOM ARBETSPLATS

Vill du jobba internationellt? Tycker du om att samarbeta? Är du beredd att ta ansvar? I så fall är sjöfartsnäringen branschen för dig.

Sjöfarten är en av världens mest globala näringar och erbjuder en rad utmanande och intressanta arbetsuppgifter. Ombord finns allt från städare och kockar till motormän och befälhavare. På landsidan behövs tekniker, ekonomer, humanister, beteendevetare och många andra. Ett fartyg är en del av en internationell marknad där förutsättningarna många gånger är lika, oberoende vilken flagga fartyget för tillfället seglar under.

Det innebär att arbetsuppgifterna för de flesta inom sjöfarten är desamma oavsett var i världen man arbetar. Att utbilda sig till ett sjöyrke är mer än ett yrkesval. Det är också att välja en livsstil, framför allt för dig som ska jobba till sjöss. Som sjöman är du på ständig resa. Vädret har lika stor inverkan på din arbetsmiljö som statsmakter och myndigheter. Du arbetar i team som tillsammans måste lösa de problem och situationer som kan uppkomma ombord, många gånger utan hjälp utifrån.

Svensk sjöfart utmärks av hög kompetens. Våra sjömän har gott internationellt renommé och svenska rederier tillhör de främsta i världen inom miljötänkande, säkerhet och arbetsmiljö. För att branschen ska kunna behålla sin framträdande position och fortsätta utvecklas krävs att sjöfarten kan knyta duktiga och framtidsinriktade medarbetare till sig. Vi hoppas kunna väcka just ditt intresse för det som vi tycker är världens mest spännande, internationella och samtidigt naturnära näring – sjöfart.

karta