ALLMÄNT

SJÖFARTSGYMNASIER

Jobba till sjöss eller plugga vidare efter gymnasiet? Sjöfartsgymnasierna erbjuder både en praktisk och teoretisk utbildning som ger grundläggande yrkeskunskaper och möjlighet att studera vidare till sjöbefäl på sjöfartshögskolorna.

Sjöfartsutbildningen är en riksrekryterande yrkesutbildning med egna examensmål inom gymnasieskolan. Innehållet i fartygsdelen av utbildningen styrs till stor del av internationella regler för sjöfart. Efter avklarade studier kan du söka arbete i handelsflottan som däcks- eller maskinpersonal och din behörighet är internationellt gångbar. Sjöfartsgymnasierna erbjuder även samtliga kurser som du behöver för att bli behörig att läsa vidare till sjöingenjör eller sjökapten efter avslutade gymnasiestudier.

Under dina tre år i gymnasiet varvar du teoretiska studier i skolan och praktiska moment ombord i skolfartygsmiljö. Förutom de gymnasiegemensamma ämnena som alla gymnasieelever i Sverige läser, ligger fokus på fartygskurser som handlar om säkerhets-, drift- och underhållsarbete ombord.

Eftersom det är en praktisk utbildning, ingår även 75 dagars arbetsförlagd praktik (APL). Dessa görs på fartyg i handelsflottan, t.ex. passagerarfartyg, ropaxfartyg och isbrytare. På dina praktikfartyg får du en allsidig inskolning till yrket och du har alltid minst en handledare ombord.

Arbetsmarknaden inom sjöfart är både bred och god, med attraktiva ingångslöner, intressanta karriärvägar och goda möjligheter till vidareutbildning. Du kan antingen arbeta på stora fartyg i internationellt vatten eller i skärgårdstrafiken (och allt där emellan).
Om du är sugen på en varierad gymnasietid där du får ett yrke på köpet så är du varmt välkommen till något av sjöfartsgymnasierna.


Linnea