CHALMERS

chalmers

chalmers_CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Svenska sjöbefälsutbildningar står högt i kurs på en internationell marknad. Du som väljer att utbilda dig vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg har goda förutsättningar att få ett arbete i en internationell spännande bransch.

Hos oss kan du läsa till sjökapten, sjöingenjör eller en kandidatexamen i sjöfart och logistik, yrken för dig som är intresserad av människor, teknik och ledarskap i en global miljö. Arbetet som sjökapten eller sjöingenjör innebär att du operativt framför fartyget mot nästa hamn. Efter några år på fartygen med erfarenhet av yrket ombord är du även attraktiv för arbetsmarknad i land, exempelvis inom rederier, sjöfartsmyndigheter, energiproducenter, service och underhåll.

Sjöfart och logistikprogrammet är en bred affärsinriktad utbildning för dig som vill arbeta med sjöfart från land. Efter avslutad utbildning har du goda karriärmöjligheter på en global arbetsmarknad, som till exempel skeppsmäklare, speditör eller logistiksamordnare.
Under våra utbildningar varvas teori med praktik ute på fartyg för sjökaptener och sjöingenjörer, eller på företag för studenter vid sjöfart och logistik. Vi har ett nära samarbete med den lokala sjöfarts- och transportnäringen.

Chalmers har ett av Sveriges mest omfattande simulatorkluster för utbildning, där fartygets alla delar kan simuleras. Vi har en omfattande praktisk verksamhet på Fryken med el, verkstad, motorlabb och en anläggning för högspänningsutbildning. Vi erbjuder en kvalitativa utbildningar där studenter sista året har möjlighet till studentutbyten inom Erasmus med Holland och Norge m.fl. Större delen av utbildningen bedrivs på dynamiska Campus Lindholmen i centrala Göteborg. Här bedrivs även forskning inom konstruktion, design och drift av fartyg, maritim miljö, sjösäkerhet.

Läs mer om Chalmers tekniska högskolas utbildningar.

lambda

Chalmers Studentkår Sjösektionen