FARTYGSTYPER

FARTYGSTYPER

Det finns många olika fartygstyper som är anpassade efter last, arbetsuppgifter och var de opererar.

roro_

Roro-fartyg

Ro-ro är en förkortning för roll on/roll off, vilket innebär att fartyget tar last som kan rullas ombord antingen för egen maskin eller med hjälp av truckar.

bulk

Bulkfartyg

Bulklast betyder att lasten transporteras löst i lastrummet. Vanliga bulklaster är spannmål, malm och kol.tank

Tankfartyg

Tankfartyg transporterar flytande last i stora tankar. Lasten kan vara olja, bensin, gas och flytande kemikalier.

container

Containerfartyg

Containerfartyg är anpassade för att transportera containers som kan innehålla allt från mat till kläder, papper och hemelektronik.farja

Färjor, passagerar- och kryssningsfartyg

Färjor är fartyg som transporterar passagerare och bilar mellan två eller flera hamnar. Ibland kombineras resan med kryssnings- och konferensverksamhet.

isbrytare

Isbrytare

Isbrytare bryter is så att andra fartyg har lättare att komma fram.bogserboat

Bogserbåtar

Bogserbåtar bogserar andra fartyg in och ut ur hamnar.

supply

Supply-fartyg

Supply-fartyg förser andra fartyg, plattformar eller havsbaserade vindkraftverk med utrustning och personal.bunker

Sjömätnings- och inspektionsfartyg

Sjömätnings- och inspektionsfartyg samlar in data och visualiserar förhållanden på havets botten.

bunker

Bunkerfartyg

Bunkerfartyg förser andra fartyg med bränsle.