KALMAR PRAKTISKA GYMNASIUM

KALMAR PRAKTISKA GYMNASIUM

chalmers

Skolan ligger ett stenkast ifrån Linnéuniversitetets Sjöbefälshögskola vilket är perfekt om du efter gymnasiet vill studera vidare till sjöbefäl. Förutom att du får komma ut till ett eller flera rederier/fartyg (över hela världen) under din utbildning har även Kalmars Praktiska Gymnasium verkstäder och andra praktiska miljöer inne på skolan. Vi vill ge dig chansen att kunna förbereda dig inför din praktik. Under första året läser eleverna mycket säkerhets kurser och fartygskännedom, år två väljer eleven inriktning, antingen maskin (vaktgående maskinpersonal) eller däck (lättmatros). Under år två och tre sker även elevens APL (praktik) ute på svenska handelsfartyg.

På Kalmars Praktiska Gymnasium får du som elev på sjöfartsprogrammet:

  • Erbjudande att läsa kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet samt kurserna Matematik 2a och Fysik 1b1 som krävs att söka vidare studier till sjöbefäl.
  • Certifikat i sjöfartsskydd
  • Basic Safety Training utbildning
  • Läkarintyg för sjöfolk

Läs mer om sjöfartsutbildningen på Kalmar praktiska gymnasium