Kunskap och Framtid, Göteborg

KUNSKAP & FRAMTID

 

På Kunskap & Framtid den 23-25 november 2017 får du tillfälle att ställa frågor till studenter från Chalmers och Linnéuniversitetet. Du får även träffa ombordanställd personal.

kunskapframtid