LINNÉUNIVERSITETET

kalmar

linne_ohLINNÉUNIVERSITETET

Friheten, stämningen ombord och alla upplevelser. Det finns mycket som lockar med livet till sjöss. På Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar utbildar vi blivande sjökaptener och sjöingenjörer.

 
Simulatorer
Sjöfartshögskolans simulatorpark är toppmodern. Några exempel på simulatorer är navigationssimulatorn och maskinrumssimulatorn. I dessa får Sjöfartshögskolans studenter många timmars övning i en mycket realistisk miljö. Simulatorer finns även för bland annat lasthantering och radiokommunikation.
Simulatorerna uppgraderas kontinuerligt och håller mycket hög standard. Faktum är att det mesta av vår utrustning är densamma som finns ombord på fartygen.

Calmare Nyckel
Tänk att få köra ett fartyg redan under utbildningen. En viktig erfarenhet och en kul upplevelse på samma gång. Utbildningsfartyget Calmare Nyckel används naturligtvis för att öva navigation och på att gå till och från kaj. Hon är dock framförallt en flytande maskinhall, där man kan labba på exempelvis underhåll eller olika maskintekniska ämnen. Från Calmare Nyckel genomförs även en del av den säkerhetsutbildning du måste genomgå innan du kan ge dig ut på din första praktik.

Praktik
Den fartygsförlagda utbildningen är en viktig del i våra program. Redan första terminen får du därför mönstra på ett fartyg någonstans i världen för att prova på ditt kommande yrkesliv och för att få ombordutbildning. Den fartygsförlagda utbildningen är en viktig erfarenhet men också en förutsättning för att du ska få ut din behörighet som sjökapten eller sjöingenjör.

Läs mer om Sjöfartshögskolans utbildningar.

 

lambda

Studentföreningen Lambda broschyr

flyer

Sjöfartshögskolan flyer