MÄSSOR

Satsa på sjöfart finns på tre mässor i höst.

Besök oss på Kunskap & Framtid i GöteborgSACO-mässan i Stockholm och Malmö. Här får du tillfälle att ställa frågor till studenter från Chalmers och Linnéuniversitetet. Du får även träffa ombordanställd personal.

Se under fliken för mer info.

kunskapframtid

saco