ÖVRIGA YRKEN

ÖVRIGA YRKEN INOM SJÖFARTEN

Förutom arbete ombord på fartyg finns det flera funktioner som är både utmanande och intressanta.

Rederikontor

Teknik: Den tekniska avdelningen ansvarar för utrustningen och maskinerna på fartyget. Avdelningen bemannas oftast av inspektörer, inköpare och logistiker.

Säkerhet: Säkerhetsavdelningen ansvarar för regler och förordningar samt säkerhetsmanualer. Inom vissa segment har de också ett ansvar mot kunden och de olika säkerhetskrav som kunden ställer.

Personal: HR-avdelningen har ett tydligt ansvar för rekrytering av personal till både sjö- och landbaserade tjänster. En stor del av arbetsuppgifterna är att hålla registren över de sjöanställdas certifikat uppdaterade, sköta kursbokningar samt avlösningar för de ombordanställda.

Ekonomi: Ekonomiavdelningen arbetar med bokföring, budget och löner.

Mäkleri

Ett mäkleri eller befraktningskontor arbetar med försäljning av transporter och kontrakt.

Försäkringsbolag

Det finns flera försäkringsbolag som har specialiserat sig på sjöfart.

Myndigheter

Det finns flera myndigheter som arbetar inom sjöfarten; Transportstyrelsen, Kustbevakningen, Marinen och Tullen.

Hamnar

Inom hamnarna finns likvärdiga uppgifter som på ett rederikontor, dock utförs även stuveriarbete i hamnarna.

Underleverantörer

Företag som tillverkar och levererar utrustning till fartygen, t.ex. navigations-, last- och säkerhetsutrustning, proviant, färg, miljöprodukter m.m.