SACO Studentmässa, Malmö

SACO-MÄSSAN, MALMÖ

 

På SACO-mässan den 6 december 2018 får du tillfälle att ställa frågor till studenter från Chalmers och Linnéuniversitetet. Du får även träffa ombordanställd personal.

saco