SACO Studentmässa, Stockholm

SACO-MÄSSAN, STOCKHOLM

 

På SACO-mässan den 29 november – 1 december 2017 får du tillfälle att ställa frågor till studenter från Chalmers och Linnéuniversitetet. Du får även träffa ombordanställd personal.

saco