SACO Studentmässa, Stockholm

SACO-MÄSSAN, STOCKHOLM

 

På SACO-mässan den 27 november – 29 november 2019 får du tillfälle att ställa frågor till studenter från Chalmers och Linnéuniversitetet. Du får även träffa ombordanställd personal.

saco